Wikia


De Nasjenale Meziekszènjer (aafkórting: NMZ) is 'ne zènjer dae 'd oedgegaevingsrèch ven Mäörese bruuk. 'd Is e-n óngerdeil ven g'm KTᵉ èn is euveral in g'm rieke tö zeen óp g'r zeuvendjer standerdsstaad. De meis gekaldje taal vanne zènjer is Lèmbörgs. 't Vermoge vanne zènjer is €65.000,-. De studio vanne zènjer kint me vènje in Krunevùl, Saenteim. 't Huidketoear vanne zènjer lèk in Krunevùl, Saenteim.

Kieker Edit

De lies hierónger guuef 't middelig kiekerstaal in 2010ᵉ aan.

Staad 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
Aeje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bergsstein 12 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 2
Fuujlandj 16 5 3 4 16 18 39 29 39 26 17 16
Gäörne 7 3 3 4 6 15 2 55 52 43 41 35
Klein Sjótlandj 5 5 5 5 17 18 19 17 24 24 28 17
Landjspaort 7 2 2 2 5 72 78 76 68 42 14 11
Omitz 1 1 1 1 5 6 7 5 6 2 2 1
Pómme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saenteim 25 21 17 28 36 114 154 162 158 102 61 33
Sjesje 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tankse 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0