Wikia


Lùe Shááni Téélfuèsìì (aafkórting: LST) is 'ne zènjer dae 'd oedgegaevingsrèch ven Mäörese bruuk. 'd Is e-n óngerdeil ven g'm LSTᵉ èn is óp g'm vaslenje Mäöresès, in Klein Sjótlanje èn óp g'm Fuujlenje tö zeen óp g'r veerdjer standerdsstaad. De meis gekaldje täöl vanne zènjer zeen Lèmbörgs, Aad-Mäöres en Nuuj-Mäöres. 't Vermoge vanne zènjer is €580.000.000,-. De studio vanne zènjer kint me vènje in Hoegerd, Saenteim. 't Huidketoear vanne zènjer lèk in Hoegerd, Saenteim.

Kieker Edit

De lies hierónger guuef 't middelig kiekerstaal in 2010ᵉ aan.

Staad 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
Bergsstein 12 6 2 3 15 14 22 13 35 21 16 69
Gäörne 1 0 0 0 3 5 8 3 11 3 4 35
Klein Sjótlandj 0 0 0 0 3 1 5 2 9 4 6 14
Landjspaort 4 1 0 2 8 2 18 6 25 9 31 75
Saenteim 42 21 17 18 51 44 61 42 78 35 41 138