Wikilandj
Advertisement

Die angieër spräök is 'n oedgestórve spraokfemielje die vruueger i g'm Aedslenje gekaldj woort. De bekèndjs spraok oed g'r femielje is det Tsjieërisj, det gespraoke woort dórch die Tsjieër.

Vergliek[]

In dezem täöfelke hierónger staontj al angieër spräök gegaeven in g'r lies ven Swadesh. Wiejer staontj Lèmbörgsj, Aad-Mäöres, Kólsztersj èn Aestersj d'rbie.

Nr. Lèmbörgsj Proto-Angieër Tsjieërisj Huusjieëter Laesjieëter Lóngsjieëter Aestersj Aad-Mäöres Kólsztersj
Letien Tsjieërisj
1 ich *uk sòng, òc 我, 吾 ohk uch (ö) o neh e ì
2 doe *toh(n?) tòng zau tua tō, tōn teh tịò
3 hae *noh(n?) lòngkō nau nua yeh ka lîņ
4 weer *okweh shàng 我等 okhe uchuī ocuē neque úús èụs
5 geer *tjöh(n?) càng 你等 ziu tiun tōni teque lhóó hịòụ
6 die *tühl çàng, (lòng)káitǖ 他等, 伊等 zāl tel yeque kàt gịàđ
7 dit *noh nau nua inin làan-khêr lânû-kịĭạ
8 det *neh lài ne inon làan-siël lânû-tịù
9 hie *si-noh sìnó 方這 senau sua sinō nican, izca khêr kịĭạ
10 dao *si-neh làitè 那方 sene suī sinē ompa siël tịù
11 wae *hok hòc ok uch (oè) ok ac, aquin sàm sán
12 waat *helte hátà elze ilte ele, elet tle, tlein lhokõ kịô
13 wo *his es is is can lháák hịàgị
14 wen *hankst hèncót ohst ech anst ihcuac leégon lèĭọn
15 wie *hutühn hǖng ten tīhn, otīhn quenin khoódeï kòt
16 neet *in ì, ìn 不, 长 en in in ahmo uin
17 al *sob sòp sov sup (oè) sop nochi phùá
18 väöl *pan pèn poh pen pan ixachi lhéneul hẽl
19 inkel *lo-i(?) yòi loi lui (oè) yol acah sééneul síl
20 wènnig *ili ìlí el ili il, ili huel àáneul
21 anger *ilni ílì, ìlú 他, 他几 elen ilni ilil quitli phüed-lhèn pùthịn
22 ein *kos(V?) kòng kos chux (ö) cost ce nõnh nàụ
23 twieë *ta(?) tòi zo te tac ome kùi giụ
24 drèè *sil sìng sen sil ciel yei sha sîạ
25 veer *noht lót nōt nuat lōt nahui táado sèụḷ
26 vief *tik pàm zek tich tik macuilli bâmh lâụ
27 groeat *kapo cèpú 大几 kopo chep cape icu sáám sán
28 lank *pasto pètú 長几 pohto pes pasche hueyac thíug tịòk
29 wied *ko 宽几 ko chu (ö) co coyahuac poókal ụíđ
30 diek *nikigjo lìshú 厚几 neguegio nichī liquique chamahuac séém sín
31 zwaor *alto àltú 太几 olzo elt alte etic, yetic nhúbe sụór
32 klein *poh 小几 pua teohcuic ïeg ìk
33 kórt *tihno tínú 短几 zaíno toan tēne ahcuahtic sháub sịé
34 smaal *tahlo tàilú 窄几 zalo tēl tāye copitztic dáálh téị
35 dön *solo tèitú 薄几 solo sul (ö) soye, suach piltic phóe pọègị

Zuuch ouch[]


40px|center Dees ziej is verwikiedj gewaore. Dees ziej is beslaoten es ein ózzer gooj ziej tö zeen. Mieë daereuver luues se-n hie. 40px|center

Categorie:Gooj ziej

Categorie:Aedslandj Categorie:Spraok

Advertisement